Det kraftige signalet "Viktig melding – søk informasjon" sendes kl. 12.00 onsdag 12. januar.

Det er Sivilforsvaret som gjennomfører varslingsprøven, og de understreker at det kun dreier seg om en teknisk prøve.