Folkehelseinstituttet anbefaler hvert år at ungdom mellom 16-19 år vaksineres mot smittsom hjernehinnebetennelse. Vi gir dette som et tilbud til alle som er russ omtrent et halvt år før russefeiringen starter. 

- Vi opplever større oppslutning enn tidligere år fra ungdommene på de to videregående skolene i kommunen. Dette er svært positivt, da vi vet at smittsom hjernehinnebetennelse kan få alvorlige konsekvenser for den som rammes, sier Jorunn Lervik som er fagleder ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Bildene er tatt mandag, da helsesykepleierne Lena Skibnes, Veronica Nilsen og Jorunn Lervik vaksinerte på Melhus videregående skole. 

Les mer om smittsom hjernehinnebetennelse og vaksinen på Folkehelseinstituttets sider.

Bilde av helsesykepleierne Lena Skibnes og Veronica Nilsen på Melhus videregående skole