Seminaret finner sted 11. november. Du kan delta både fysisk og digitalt.

Informasjon om seminaret fra NGU:

Prosjektene «Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til varme og kjøling i Melhus og Elverum», også kalt ORMEL og ORMEL 2, har siden 2015 samlet erfaring og ny kunnskap om grunnvarme. Dette er et samarbeid mellom Melhus kommune, IGP NTNU, Asplan Viak, NGU, Elverum kommune og Gjøvaag, og med støtte fra Regionale forskningsfond Midt-Norge. 

Kommunene Melhus og Elverum er foregangskommuner for bruk av oppumpet grunnvann som varmekilde til oppvarming og kjøling. Det er gjort en omfattende kartlegging av grunnvannsressursene i sentrumsområdene i de to kommunene. I Melhus har vi fulgt opp eksisterende grunnvarmeanlegg og har nå klare forbedringsforslag til hvordan anleggene skal utformes, driftes og vedlikeholdes. Nøkkelen til de gode resultatene er det unike samarbeidet internt i prosjektgruppen, med eierne av grunnvarmeanlegg og andre samarbeidspartnere.

Mer informasjon om seminaret, inkludert program og påmelding, finner du på ngu.no.

Morten Børseth, enhetsleder for Bygg og eiendom i Melhus kommune, er en av foredragsholderne på seminaret.

Om grunnvannressursen under Melhus sentrum

Det ligger store grunnvannsressurser under sentrum av Melhus. Denne ressursen kan brukes til å produsere energi. 

Se video fra NTNU som forklarer grunnvannsressursen under Melhus, hvordan denne kan utnyttes og hva slags potensial ressursen har.