De fleste tilfellene dreier seg om smitte fra barn/ungdom til foresatte som allerede sitter i karantene/isolasjon.