Følgende kan søke om tilskudd: 

  • Private eiere av freda samiske bygninger
  • Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger eller anlegg i kystlandskap
  • Arrangører av kurs og opplæring i antikvarisk istandsetting

Støtte gis til tiltak som gjennomføres i løpet av 2020. 

Søknadsfrist er 15. november 2019. 

Du finner søknadsskjema og mer informasjon her