3. august fikk vi nye busser og nytt rutenett i Trondheimsområdet. Noen opplever tilbudet som bedre enn før, mens andre synes det har blitt dårligere. I Melhus har det vært mange og til dels negative reaksjoner. Som en konsekvens av dette ble det nylig tatt initiativ til et møte med AtB, som er heleid av Trøndelag fylkeskommune. Politisk og administrativ ledelse i Melhus ble lovet at det vil komme rutetilpasninger i nærmeste fremtid. Detaljer rundt endringene vil blant annet bli varslet på selskapet sine nettsider.

Har du spørsmål knyttet til det nye kollektivsystemet i Trondheimsområdet?
Du finner utfyllende informasjon på AtB sine hjemmesider. Her kan du også planlegge reisen, finne billettpriser og kontaktinfo til AtB sin kundeservice.