Sakspapirer til møtet finner du her

Disse sakene skal opp til behandling

 • 89/2022: Referatsaker               
 • 90/2022: Detaljregulering for E6 Gyllan - Kvål, planid 2020013 - sluttbehandling av konsekvensutredning
 • 91/2022: Utbygging gang- og sykkelveg Fv. 6590 Hermanstad - Losenkrysset, finansiering og avtale med Trøndelag fylkeskommune     
 • 92/2022: NVE-plan 20894 Gaula ved Kvål - Reparasjon av erosjonssikring - 79/1     
 • 93/2022: Kv2016, Kregnesvegen - oppgradering av veg
 • 94/2022: Forvaltningsrevisjonsrapport - Styring av byggeprosjekt
 • 95/2022: Mandat for byvekstforhandlinger 2022
 • 96/2022: Kultur - Kommunal lånegaranti - Stiftelsen Prestegårdslåna
 • 97/2022: Økonomistatus - Ny Gimse skole, P-hus og Melhushallen Nord
 • 98/2022: Tertialrapport II 2022
 • 99/2022: Antall medlemmer i kommunestyret fra og med høsten 2023
 • 100/2022: Rapport Skolemat Melhus kommune

Følge møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på kommuneTV, både direkte og i opptak