Sakspapirer til møtet finner du her.

Orienteringer 

 • Grieg-porteføljen
 • Helseplattformen
 • Orientering ifm. sak 33/24 fra fylkeskommunen
 • Orientering om områdeplan Melhus sentrum og modell for finansiering av felles infrastruktur i henhold til rekkefølgebestemmelser i områdeplanen

Referatsaker

 • RS 5/24 Innkalling til Representantskapsmøte i ReMidt IKS 29.04.24
 • RS 6/24 Innkalling til møte i Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS
 • RS 7/24 Årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA 22.04.24 - Innkalling med møtebok og sakspapirer
 • RS 8/24 Saksliste til møte i representantskapet for Gauldal brann og redning 24.04.24
 • RS 9/24 Møteinnkalling - representantskapet i Konsek Trøndelag 22.04.2024

Politiske saker

 • PS 30/24 Fritak fra politiske verv - Joralf Rindli
 • PS 31/24 Skredfare- og områdestabilitetsvurdering - Kvål 2023-2024 - tilleggsbevilgning
 • PS 32/24 Kraftfond og Næringsfond Melhus kommune - Årsmelding 2023
 • PS 33/24 Utredningsmandat Mobilitetsanbud Stor-Trondheim 2029
 • PS 34/24 Interpellasjon - Boligpolitikk - Karin Jordan Rutlin - INP
 • PS 35/24 Spørsmål til ordfører - Bygdesenter - Geir Tore Midttømme - SP
 • PS 36/24 Spørsmål til ordfører - Detaljregulering gangbru over Gaula, Martin Tranmælsveg - Lenamælen - Jorid Jagtøyen - ML
 • PS 37/24 Spørsmål til ordfører - digitalt utenforskap - Hege Anette Olstad - FRP
 • PS 38/24 Spørsmål til ordfører - Prioritering av KPA - Morten Wehn - H

Følge møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på kommuneTV, både direkte og i opptak.