Sakspapirer til møtet finner du her.

Orienteringer 

 • IT – interkommunalt samarbeid Midtre-Gauldal v/Geir Wormdal, IT-sjef 
 • Orientering Trondheimsregionen v/ Bård Eidet, Daglig leder Trondheimsregionen 
 • Oppvekststrategi v/Grete Thomassen, kommunalsjef oppvekst og kultur 
 • Status Helseplattformen v/kommunalsjef Albert Verhagen og Phillipp Anders, rådgiver digital tjenesteutvikling

Disse sakene skal opp til behandling

Referatsaker

 • RS 4/24 Kontrollutvalgets møteprotokoll 29.2.2024

Politiske saker

 • PS 17/24 Søknad om fritak fra politiske verv
 • PS 18/24 Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge
 • PS 19/24 Regionrådet i Trondheimsregionen
 • PS 20/24 Oppvekststrategi Melhus kommune 2024 - 2040
 • PS 21/24 Evaluering og revidering av retningslinjer kulturfond
 • PS 22/24 Etablering av frisklivssentral i Melhus
 • PS 23/24 Kontrollutvalgets årsmelding 2023
 • PS 24/24 Spørsmål til kommunestyret - Kjetil Blokkum - Høyre
 • PS 25/24 Interpellasjons - forslag til etablering av aktivitetspark Lundamo – Anja Sterten og Jørn Ove Moen - Ap
 • PS 26/24 Spørsmål til ordfører - vikarer på nattevakt Buen - Kristin Marken - Pp
 • PS 27/24 Spørsmål til ordfører - Utvikling på Kvål - Hanne Aarhaug - H
 • PS 28/24 Interpellasjon - Helse og omsorg - Karin Jordan Rutlin - INP
 • PS 29/24 Interpellasjon - Boligpolitikk - Karin Jordan Rutlin – INP

Følge møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på kommuneTV, både direkte og i opptak.