Sakspapirer til møtet finner du her.

Disse sakene skal opp til behandling

  • 102/2022: Referatsaker
  • 103/2022: Klagebehandling - Ekspropriasjon av grunn for gjennomføring av «Områderegulering Søberg Vest» - planid 2017010        
  • 104/2022: Permisjon fra politiske verv
  • 105/2022: Søknad om fritak fra politisk verv
  • 106/2022: Fritak fra politiske verv

Følge møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på kommuneTV, både direkte og i opptak.