Årsaken er at vegen begynner å gå i oppløsning på grunn av kjøring med tømmer.
Melhus kommune innførte en midlertidig restriksjon for aksellast for KV1054 Hølondvegen ved Hølonda kirke i perioden 9. - 18. mai. Denne perioden utvides fram til 30. mai. 
Vedtaket er fattet og forlenget med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4, § 7, jf. skiltforskriften av 7. oktober 2005 § 28.