Det kommunale vegnettet består av 85 kilometer veg. På mesteparten av vegnettet vårt er det grøfter på hver side av vegen.  

– Noe av det viktigste vi gjør for å ta vare på vegen 

Grøftrensk vil si at vi fjerner laget med vegetasjon i grøfta. På denne måten gror ikke grøfta igjen og vannet kan renne fritt til nærmeste kum eller stikkrenne.  

– Å holde grøfta åpen og i god stand er noe av det viktigste vi gjør for å ta vare på vegen. Da unngår vi mye vanninntrenging i vegkroppen fra siden. Overgangen fra kalde til milde perioder blir derfor mer skånsom for vegen, og kan gi mindre telehiv. Dermed øker vi også levetiden på asfalten, forklarer Sæther. 

Vis hensyn ved vegarbeid 

Når du ser kommunens hjulgraver (gravemaskin med hjul) langs vegen er det sannsynligvis grøftrensk som står på programmet. Det er høysesong for rensking av grøfter fra telen slipper til den igjen gjør bakken hard og vanskelig. 

– Det er viktig å vise hensyn og ta det med ro i nærheten av hjulgraveren. Forsikre deg om at sjåføren har sett deg før du passerer, enten som gående, syklende eller kjørende. Der vegen er for smal til å kunne passere, må du regne med å vente noen minutter. Vi takker for forståelsen slik at vi får opprettholdt vegens tilstand, sier Sæther. 

Grusing og skraping 

– Vi gruser og skraper grusvegene fra mai. Dette foregår etter behov utover sommeren og til telen kommer. Det er viktig å ta hensyn til lastebil under grusing, og når traktor skraper vegen, sier Sæther.