Formannskapet vedtok 10.11.2020 i sak 146/20 følgende: Formannskapet legger forslag til forskrift med oversiktskart og tilhørende konsekvensutredning ut på høring. Høringen varer i minimum seks uker i tråd med forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark § 4a, jamfør plan- og bygningsloven §11-14. Vi ber tiltakshaver om å se på muligheten til å koble sammen løypenettet med Tydal/Selbu/Midtre Gauldal-ledene.

Les sakspapirer og andre dokumenter:

Forslag til forskrift

Rekreasjonsløyper for snøscooter

Konsekvensutredning

Varsel om oppstart av konsekvensutredning

Alle innspill

Oppsummering av innspill

Naturmangfold

Støyvurdering

Skredvurdering

Innspill/merknader sendes:

E-post: postmottak@melhus.kommune.no

Post: Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus.

Innspill må merkes «Rekreasjonsløyper for snøscooter»

 

Frist: 08.01.2021

Illustrasjonsfoto av Hatanbr Konneroba/Pixabay