Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. 

De nye reglene er bredt anlagt med tiltak innenfor mange områder: Avstand og sosial kontakt (inkludert munnbind), idrett og organiserte fritidsaktiviteter, skoler, barnehager og SFO, arbeidsliv, arrangement og sammenkomster, serveringssteder, samt nye karanteneregler. 

Alle de nye reglene finner du på regjeringen.no.

Idretts- og fritidsaktiviteter 

Hovedregelen nå er at idretts- og fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig for alle aldergrupper. 

Barn til og med ungdomsskole kan trene innendørs, med gruppestørrelse på maks 20 personer eller etter klasse/kohort. Regjeringen anbefaler at voksne over 20 år avlyser eller utsetter gruppetrening innendørs. Treningssentre er åpne for individuell trening. 

Alle idrettshallene, inkludert garderober, i Melhus kommune er åpne. Svømmehallene våre er stengt for publikumsbading. 

Arrangementer 

Hovedregelen er å begrense sosiale sammenkomster og arrangementer du deltar på. 

Det er regler for hvor mange som kan være med på et arrangement, avhengig av om arrangementet er privat eller offentlig, og om det er ute eller inne. 

 

Skoler og barnehager på gult nivå 

Alle barne- og ungdomsskoler og barnehager skal drives på gult nivå fra senest torsdag 16. desember, og sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå. 

Kulturskolen drives på gult nivå. 

Karantene 

Regjeringen har også strammet inn reglene for karantene. 

Den som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær en bekreftet smittet person, og som har hatt nærkontakt med den smittede mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene. De har mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn. 

Øvrige nærkontakter, det vil si personer som har vært nærmere enn to meter i 15 minutter til en smittet, kan teste seg ut etter 3 døgn, men må fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.