Vi har dessverre kommet i en situasjon hvor vi har en svært lav legeressurs i helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Dette berører både helsestasjonen på Lundamo og helsestasjonen på nedre Melhus.

Som en del av det nasjonale helsestasjonsprogrammet til alle barn og unge 0-20 år tilbys helseundersøkelser hos lege til alle sped- og småbarn ved 6 uker, 6 mndr,1 år, 2 år og skolestart.

På grunn av nåværende situasjon må vi inntil ny lege er på plass, prioritere kun sped- og småbarn som er 6 uker, samt 6 måneder, og alle legeundersøkelser vil bli gjennomført på nedre Melhus helsestasjon.  Eldre barn vil ikke få tilbudet på helsestasjonen før ny lege er tilsatt.

 

Dersom foreldre ønsker legeundersøkelse av sine barn må de selv ta kontakt med fastlegen sin.
De øvrige helseundersøkelsene i henhold til fastsatt helseprogram for sped og småbarn, samt vaksinering med helsesykepleier berøres ikke av dette.

Vi beklager dette, og jobber aktivt med tilsetting av ny lege på helsestasjonene i Melhus kommune.

Deler av legeressursen er også knyttet til helsestasjon for ungdom. Fravær av lege får derfor også konsekvenser for vårt tilbud til ungdommene.

Ta kontakt med Melhus helsestasjon telefon 72 85 82 40 om noe er uklart.

 

Illustrasjonsbilde fra Pixabay