Trøndelag Sør IKPR (tidl. Regionrådet Trøndelag Sør) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Holtålen, Røros, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal. Rådet ble etablert i 2017 med mål om å stimulere til økt næringsutvikling i regionen.

Saksdokumenter