Hvordan registrere små vannforsyningssystem?

Les faktaartikkel fra Mattilsynet om hvordan du kan registrerere små vannforsyningssystem.