En del av Melhus sine innbyggere har vann fra egen brønn eller de får vann fra andres private brønn. Eiere av private brønner og vannverk har selv ansvaret for drift og vedlikehold, og å håndtere eventuelle brudd på vanntilførselen.

Dersom du har vann fra egen brønn, som du også deler med en eller flere av dine naboer, er du eier av et privat vannverk. Da har du plikt til å registrere vannforsyningssystemet ditt hos Mattilsynet.

Vanntilførselen i min private brønn har stoppet. Hva gjør jeg?

Husstander med privat brønn har ansvar for egen vannforsyning. Det er viktig at de med privat brønn har en beredskapsplan for hva man gjør i slike tilfeller. At brønnen har gått tørr som følge av langvarig tørke og godvær er ofte en vanlig årsak. I perioder med lave temperaturer har det også forekommet at brønnen har frosset. Ved slike tilfeller vil problemet vedvare så lenge værsituasjonen er slik den er. Det kan også forekomme teknisk feil med en brønn, pumper kan havarere og brønnrør kan gå tett. I Slike tilfeller må det utføres reparasjoner og/eller annet vedlikehold for å få brønnen i gang igjen.    

Dersom problemet med tomme brønner blir omfattende, kan kommunen bistå med uttak av vann fra det offentlige nettet. Kommunen har vannvogner for fylling av vann som kan kjøres ut for en kort periode hvis problemet er omfattende. Melhus kommune anbefaler uansett at alle med privat brønn har egne tanker for fylling av vann.

Hvordan kan jeg forebygge problemer?

Grunnvannsbrønner er et driftspunkt og krever tilsyn, drift og vedlikehold. Det anbefales at de med privat brønn har en egen beredskap dersom brønnen slutter å gi vann.

I perioder med langvarig godvær og tørke kan det være fornuftig å minske uttaket fra brønnen slik at man opprettholder grunnvannstanden i brønnen. Dette vil minske faren for at brønnen slutter å gi vann.

I perioder hvor det er kaldt og det er en fare for at brønnen fryser, kan tiltak som å isolere brønntopp og kum være forebyggende. Varmekabler i øverste del av brønnen har også vært brukt som tiltak for å hindre frost.

Lite uttak av vann fra brønnen i perioder med kalde temperaturer kan være en årsak til at brønnen fryser raskere, det kan derfor være fornuftig å tappe vann regelmessig for å opprettholde en jevn vannstrøm fra brønnen.

Eier du en privat brønn er det lurt å ha vedlikeholdsrutiner for brønnen. Det er viktig å tilse at brønntoppen er sikret mot innsig av overvann og at brønnen generelt er sikret mot forurensning. 

Deler man brønn med flere husstander er man eier av et privat vassverk, og er da pliktig til å følge krav satt i drikkevannsforskriften, inkludert prøvetaking etter en godkjent prøvetakingsplan.

Selv om enkelthusstander med egen brønn ikke er pliktig til å følge krav satt i drikkevannsforskriften, anbefales det uansett at det tas prøver av vannet for å sikre at vannkvaliteten til enhver tid er helsemessig trygt. 

Ønsker du å koble deg på det kommunale vannettet?

Dersom du har privat brønn og eiendommen din ligger i nærheten av en kommunal vannledning, anbefaler Melhus kommune at du kobler deg på det kommunale nettet. I noen tilfeller kan også kommunen pålegge deg å utføre en slik tilkobling. Du må selv betale for påkoblingen.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å koble deg på det kommunale vannettet eller du har spørsmål om temaet.

Jeg er usikker på om vannet mitt er privat eller kommunalt. Hvordan finner jeg ut det?

Ta kontakt med Teknisk drift, VA-drift.

Selv om du er koblet til offentlig nett har du et ansvar for din egen private stikkledning. Stikkledningen starter fra tilkoblingspunktet på offentlig ledning og inn til huset. Er du usikker på hvor din egen stikkledning ligger og hvor den er tilkoblet, kan du kontakte kommunen for opplysninger.