Du må søke til kommunen dersom du har planer om bompengeinnkreving på privat veg.

Søknad kan sendes på e-post, per post, eller leveres på rådhuset.