Kommunikasjonsansvarlig Richard Høiem Ølmheim
E-post: richard.hoiem.olmheim@melhus.kommune.no
Telefon: 995 99 791

Søknad om akkreditering sendes til prosjektleder Line Anni Solbakken
E-post: line.anni.solbakken@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 81 04