Vi er i gang med å teste de andre pasientene og ansatte på avdelingen. Alle berørte er informert. Vi vil fortløpende informere pårørende etter avtale med pasienten.

Vi ber om forståelse for at vi nå jobber med å få oversikt over situasjonen, og vi vil komme med mer informasjon etter hvert. Vi setter inn forsterkede smitteverntiltak på avdelingen, blant annet bruk av smittevernutstyr.

Oppdatert informasjon finner du på melhus.kommune.no/korona