Fullt hus

- Det ble satt ut over 200 stoler, og da tenkte vi at vi var vel forhåpningsfulle, men etter hvert som publikum strømmet på måtte vi sette til stol etter stol. Hell og lykke at vi holdt oss innenfor brannforskriftene og at alle fikk plass. Utrolig artig for koret at det kom så mye publikum.

Nesten 60 korsangere, som inkluderer deltakere, pårørende og ansatte, var i storform, og koret var godt forberedt til konserten. Koret strålte, og programmet gikk på skinner. Konserten kunne by på dyktige og modige solister, barnekor, flerstemt korsang, allsang, latter og tårer.

May Waagbø og Mona Bollandsås

Duett: Mor og datter sang duett på «Det hainnle om å leve», f.v. May Waagbø og Mona Bollandsås. Foto: Marit Reppe

Ordfører ønsket velkommen

Ordfører Einar Gimse-Syrstad ønsket velkommen ved begge helsekorkonsertene, på Hølonda helsekors konsert forrige torsdag og ved Buen helsekors konsert denne kvelden. Han poengterte hvor viktig det er å ha arenaer der man kan skape noe sammen, og kjenne at man hører til. Også rådmann og ledelse var til stede, samt flere politikere.

- Det er gledelig for oss at det er interesse for koret, både politisk og blant ledelsen. Betydningen av koret må oppleves, først da tror jeg forståelsen av hva dette er kommer frem. Ord kommer noen ganger til kort når jeg forsøker å forklare hvor mye koret gjør og betyr for de som er med, sier Charlotte.  

Ordfører Einar Gimse-Syrstad

Ordfører Einar Gimse-Syrstad. Foto: Marit Reppe

Barnekor

I vår har koret samarbeidet med skolestarterne fra Gimsøya barnehage. Dette var et initiativ fra aktivitetskoordinator Camilla Stafne, som tidligere har lang erfaring fra arbeid i barnehage. Barnekoret har korøvelse én gang i uka, og kalles «Blekkulfklubben». Barn og ansatte fra barnehagen har vært med på flere øvelser sammen med Buen helsekor, og deltok på konserten med sanger sammen med koret og for seg selv. Som de pleier på øvelsene, kom de syngende og marsjerende inn, denne gangen til trampeklapp fra publikum.

- Vi har det alltid fint på korøvelse. Men når barna kommer skjer det noe ekstraordinært: Vi våkner enda mer, og deres energi og glede smitter over på oss. Under korøvelsene gjør vi noen sangleker sammen, og spesielt rørende er det når barna tar hendene til hver sin kordeltaker og synger og gjør bevegelser sammen. Vi ser at det knyttes bånd. Kordeltakerne får en relasjon til det ene barnet de har vært sammen med, og følger ekstra nøye med på akkurat det barnet resten av øvelsen, sier Charlotte. 

Barnekor med Buen Helsekor 001

Foto: Marit Reppe     

Barnekor med Buen Helsekor 002

Foto: Marit Reppe

Stor interesse

Det er to ting som gjør helsekorene i Melhus unike. Begge korene, ved Hølonda og Buen, er kommunalt driftet, og baserer seg på metoden «Musikkbasert miljøbehandling».

- Det er en del interesse fra andre kommuner, og også nabolandet vårt, Sverige. Den faglige forankringen vekker interesse, men også organiseringen. Hvordan får vi demenskor og helsekor til å bli bærekraftige tilbud, og ikke bare gode prosjekter, som ender når prosjektmidlene gjør det? Jeg er utrolig takknemlig for at Melhus kommune har valgt å satse på tilbudet, og gjort det til en del av våre oppgaver, i våre faste stillinger. Å forankre det i faste, kommunale stillinger ser ut til å være en god start, sier Charlotte.

Hva er musikkbasert miljøbehandling?

- Musikkbasert miljøbehandling er et opplæringsprogram på oppdrag fra Helsedirektoratet, drevet av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Det inneholder enkle musikkbaserte, systematiske verktøy og metoder til bruk i daglig pleie og omsorg. Verktøyene og metodene er såpass universale, at vi enkelt kunne anvende dem inn i et kortilbud. Kunnskapsgrunnlaget er forankret i forskning og praksis, og inneholder blant annet kunnskap om musikkens virkning på kropp og hjerne, godt lydmiljø og relasjon og kommunikasjon. Videre finner vi verktøy for blant annet musikk som støtte ved bevegelse, trening og forflytning, og kartlegging av individuelle musikkpreferanser. Musikkbasert miljøbehandling inneholder en mengde nyttig kunnskap om man jobber med mennesker generelt.  

Charlotte er også ansatt som universitetslektor ved Nord universitet, hvor hun jobber med Musikkbasert miljøbehandling.

Charlotte Stav

Foto: Gunn Lise Dalen

Dirigenten

Charlotte er initiativtaker til, og leder av både Hølonda og Buen helsekor.

- Vi føler oss utrolig heldige, som har Charlotte med sin egnethet og kompetanse til å lede koret. Dette er rett dame på rett sted. Charlotte har formet koret på beste vis, og har stålkontroll på det hun driver med. Dette koret her er hva det er, fordi Charlotte er den hun er, sier Laila Therese.

Melhus demensforening

Ved julekonserten ble begge helsekorene tildelt hver sin sjekk fra Melhus demensforening. Pengene har blant annet blitt brukt til å kjøpe korskjerf til alle sangerne, og nåler formet som musikknoter som takk til de frivillige.

- Skjerfene er med på å forsterke fellesskapsfølelsen, og koret så jo i tillegg flott ut. En liten hilsen til de frivillige var også viktig, uten dem er ikke kortilbudet gjennomførbart. Vi vil samtidig takke demensforeningen for gaven som vi fikk, sier Laila Therese.

Frivillige krefter

Når et helsekor på nesten 60 personer skal ha konsert, er det et stort apparat i sving. Det er mange personer med ulike behov for tilrettelegging og bistand. Koret har 13 trofaste og dyktige frivillige, som til og med involverer familiemedlemmer når ekstra hender trengs.

- Ja, vi er utrolig heldige med våre frivillige. De har kompetanse innen helse og vakre sangstemmer, men viktigst av alt: De er gode i møter med andre mennesker. Det er overveldende faktisk, hvor mye omsorg og vilje de viser for andre. Tid er dyrebart, og at de velger å bruke sin tid med koret er stort, sier Charlotte.  

Mai Cecilie Egeland er en av korets frivillige, som også bidrog med vakker solosang på konserten. Hun setter søkelys på, som flere av de andre frivillige gjør, at dette også er givende for dem:

- Dette koret betyr så utrolig mye for utrolig mange forskjellige mennesker, og det skaper så mye glede, samhold og vennskap. Jeg er så glad for at jeg får bli med på denne reisen. Det betyr like mye, om ikke mer, for meg også, å få være med på dette.

Charlotte og Mai

Foto: Marit Reppe. Her mottar frivillig, Mai, en gullnål formet som en note, som takk for sin innsats i koret.

Koret har en fast, frivillig pianist: Tidligere kulturskolerektor, Harald Lund. Han er med hver øvelse, og bidrar også inn i Hølonda helsekor.

- Å se Harald og Charlotte er som å se på Beat for Beat – samarbeidet er helt sømløst, og det musikalske flyter svært godt. Det er klart, det ligger mye arbeid og forberedelse bak, men det er noe med at kommunikasjonen fungerer så godt, sier Laila Therese.  

- Harald er helt unik. Koret ville ikke vært det samme uten Harald. Han er en naturlig menneskekjenner som deltar aktivt også i det sosiale i koret, og løfter alle han snakker med. Et eksempel er en deltaker som sjelden snakker, men setter Harald seg ned sammen med deltakeren blir det gode samtaler, sier Charlotte.

Harald Lund

Frivillig pianist, Harald Lund. Foto: Marit Reppe

Ansatte

Koret ledes av Charlotte Stav, og sammen med henne er det også to aktivitetskoordinatorer. Laila Therese Stenset er sentral i organiseringen av koret. Hun har mye av dialogen med deltakerne, er kontakten inn i avdelingene ved Buen helse- og omsorgssenter, samt koordinerer de frivillige. I tillegg deltar en gjeng fra Flå eldresenter, organisert av Camilla Stafne. De kommer i maxitaxi hver fredag, og har blitt en viktig del av koret. Alle tre, Charlotte, Camilla og Laila Therese, har utdanning i Musikkbasert miljøbehandling, og er omforent om viktigheten av å bruke musikk for bedre helse og livskvalitet.

- Å drive et så stort helsekor hadde jeg aldri klart alene. Det er mange gode krefter i sving for å få dette til. Å ha så gode, og ikke minst kompetente kollegaer å samarbeide tett med, det er helt avgjørende. Jeg er så glad for dem, sier Charlotte.

Charlotte Stav, Camilla Stafne og Laila Therese Stenset

F.v. Charlotte Stav, Camilla Stafne og Laila Therese Stenset. Foto: Marit Reppe
 

«Flå-gjengen»: F.v. Camilla Stafne, Einar Oscar Eggen, Randi Pedersen, Odd Fløttum. Foto: May Britt Fløttum

«Flå-gjengen»: F.v. Camilla Stafne, Einar Oscar Eggen, Randi Pedersen, Odd Fløttum. Foto: May Britt Fløttum

Pårørende

Randi Lundemo kom for å se sin mor på 92 år synge i koret. Hun forteller at moren i mange år har sagt at hun ikke kan synge lengre, men har nå stor glede av å delta.

- Å sitte på konserten i går og se henne synge og å oppleve sanggleden hos dem alle, var helt fantastisk. Tårene satt løst hos oss i publikum. Hva dette betyr for de som deltar, er umulig å sette ord på. Og for oss som pårørende å se gleden og stoltheten det gir våre kjære... Det gikk med noen papirlommetørklær i familien Lundemo i går. 

Etterpå var hun glad og stolt, og ikke sliten, men bare opplivet som hun selv sa. 
Jeg er så inderlig takknemlig for det arbeidet som gjøres her, og for dem som står bak, vi gleder oss til fortsettelsen.

Konserten avsluttet med allsang på «Ja, vi elsker», og det ble sterkt. Koret fikk oppleve rungende, stående applaus fra publikum, og flere av deltakerne sa «dette kan vi leve lenge på». 

Buen Helsekor

Foto: Gunn Lise Dalen