Denne rulleres hvert 4. år, og sier hvilke planer kommunen skal arbeide med i hver kommunestyreperiode.

Planstrategi 2020-2023 - del 1 (PDF)
Planstrategi 2020-2023 - del 2 (PDF)

Vedlegg: Tabell 1, oversiktsdokument tema- og sektorplaner (PDF)