Denne rulleres hvert 4. år, og sier hvilke planer kommunen skal arbeide med i hver kommunestyreperiode.

Planstrategi 2016-2019