Valgdagen er 9. september, og 11 listeforslag er godkjent. Godkjennelsen skjedde i valgstyrets møte 21. mai. Alle partilistene ser du her

Følgende partier stiller liste: 

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Melhuslista – tverrpolitisk liste for hele Melhus kommune

Miljøpartiet De Grønne

Pensjonistpartiet

Rødt

Senterpartiet

SV – Sosialistisk Venstreparti

Venstre

 

Alle partilister ser du her. De er også lagt ut til gjennomsyn på Melhus bibliotek og i servicesenteret på Melhus rådhus. 

 

Illustrasjonsbilde: Valgdirektoratet/Tore Fjeld