Det har vært et godt samarbeid med folkevalgte, ansatte, innbyggere og næringsliv; et samarbeid som har ført til en positiv utvikling for alle deler av Melhus kommune.

Fire år går sannelig fort! Når jeg tenker tilbake, virker det ikke så lenge siden Arbeiderpartiet, Høyre og Krf inngikk et samarbeid og valgte meg til ordfører og Stine Estenstad til varaordfører. Men samtidig har det skjedd veldig mye, og vi har fått satt i gang mange viktige prosesser og kommet i mål med mange viktige saker.

Nå helt på tampen fikk vi landet ny områdeplan for Melhus sentrum, det har vært offisiell markering av byggestart for ny E6 Kvål – Melhus, og jeg har signert avtale for en tursti for eldre ved Horg sykehjem. Små og store saker, og alle saker er viktige for dem de gjelder.

Selv om dette er et «takk-for-meg» har jeg ikke tenkt å se bakover og oppsummere det som har skjedd disse fire åra. Det får andre ta seg av, om de har lyst til det. Jeg er mer opptatt av å ha blikket framover.

Nå får vi et helt nytt kommunestyre, og de skal sitte i de neste fire åra. Hver og en av de 37 medlemmene har et ansvar for å videreføre den gode utviklingen Melhus er inne i. Det skal de ikke gjøre for egen vinning, eller med tanke på at det kommer et nytt valg om fire år. Jobben består i å være gode ombud for innbyggerne i Melhus, og fatte vedtak som betyr trygghet for alle, utvikling av hele kommunen og med en fortsatt solid økonomi som basis.

Jeg vil ønske det nye kommunestyret – med ordfører og varaordfører i spissen – lykke til med det arbeidet som står foran dere.

 

Takk for meg!

Gunnar Krogstad