Ordfører Einar Gimse-Syrstad inviterer alle til å bli med på tur. Oppmøte og parkering er ved P-plass Hofstad næringspark kl. 18.

Bakgrunn

Trondheimsregionens Friluftsråd har også i år utfordret ordførerne i regionen til å ta sine innbyggere med ut på tur. 

Ordførerens tur er blant annet et bidrag for å fremme friluftsliv som en helsebringende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitets, samt en ypperlig mulighet for å bli bedre kjent i eget og andre områder i regionen. 

Det at ordføreren årvisst gjennom 18 år har invitert innbyggerne på tur er et positivt signal om at de ønsker å tilrettelegge bedre og øke fokuset på friluftsliv og den helsefremmende aktiviteten dette er.