Fredag 16. april oppfordret ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal alle om å begrense reiser mellom kommunene for å redusere faren for smitte mellom innbyggerne i de ulike kommunene.

I fellesskap oppfordrer vi fortsatt innbyggerne våre til å reise minst mulig mellom kommune, slik at vi sammen kan bidra til å komme ut av dette smitteutbruddet.

Vi oppfordrer til følgende:

  • Utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden. Der hvor hjemmekontor kan benyttes til fordel for reise over kommunegrensen, bør hjemmekontor benyttes.
  • At befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på handel og sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er nødvendig.
  • At organiserte idrettsaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene opphører.
  • I de tilfellene hvor man likevel må reise over kommunegrensene, anbefaler vi å unngå rushtiden for kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise kollektivt.
  • At bestemmelser og råd i den kommunen du oppholder deg i skal følges. (Sjekk kommunens nettsider om du er i tvil).

Midtre Gauldals lokale forskrift.

Disse har gått sammen om oppfordringen:

  • Melhus kommune, ordfører Jorid Oliv Jagtøyen
  • Midtre Gauldal kommune, ordfører Sivert Moen
  • Holtålen kommune, ordfører Arve Hitterdal
  • Rennebu kommune, ordfører Ola Øie
  • Oppdal kommune, ordfører Geir Arild Espnes