Ansatte innen både oppvekst- og helsesektoren har sendt inn det de mener er de tre viktigste verdiene for å sikre en god oppvekst. Det samme har foreldreutvalgene (FAU) og elevrådene på våre skoler gjort.  

Oppdraget har de fått gjennom prosessen med å lage ny oppvekststrategi for Melhus.  

Ordsky 

Til sammen har vi fått inn hele 262 svar! Mange verdier går igjen flere av svarene, og ved første øyekast er det lett å se at både foreldre, ansatte og elever setter respekt, trygghet, samhold, omsorg og inkludering høyt.

Basert på verdiene som er sendt inn har vi laget en ordsky med verdiene som gikk oftest igjen. Her har vi rett og slett lagt inn verdiene som har kommet inn i et program, som har bearbeidet slik at det blir tydelig hvilke verdier som flest har sendt inn. Det er disse verdiene som kommer frem i bildet øverst i saken. 

Ansatte skal fremover gi flere innspill til oppvekststrategien, hvor de skal bidra mer med det konkrete innholdet i strategien.  

Prosjekt i barnehager og skoler 

Femåringene i alle barnehagene, samt 7. og 10. trinn på alle våre skoler har jobbet med et prosjekt der de skulle svare på følgende spørsmål:  

Hva tror du blir viktig for at barn og unge i 2040 skal ha det bra? 

Dette kunne de besvare akkurat som de ønsket selv, enten med video, animasjon, tekst, tankekart eller digital presentasjon. For å nevne noen muligheter. Også her har det kommet inn mange flotte bidrag, i mange ulike formater.

Her er et eksempel fra Lundamo barnehage: 

Bilde av en plakat som er laget på Lundamo barnehage, som viser hva de mener kreves for en god oppvekst

Her jobber barna i Strandvegen barnehage med sine bidrag: 

Bilde av barna i Strandvegen barnehage mens de jobber med å lage et fremtidsbilde av hva som kreves for en god oppvekst.

Prosessen videre 

Planen er å ferdigstille oppvekststrategien i løpet av mai, før den skal legges ut på høring og behandles politisk i utvalget, formannskapet og kommunestyret innen utgangen av juni.  

Informasjon om arbeidet finner du på melhus.kommune.no/oppvekst2040