Tema for dagen var arbeidskraft – nærmere bestemt Flere unge i arbeid – fra ord til handling. Det var godt over 100 personer som deltok, inkludert innledere og deltagere i programmets sofasamtaler

Programmet

Last ned programmet.

Julie Brodtkorb fra Maskinentreprenørenes Forbund var hovedinnleder med foredraget Økende behov for arbeidskraft med yrkesbakgrunn – hvordan løser vi det?

Brodtkorb er svært engasjert i temaet, og det gjenspeiles også i hennes kronikk som ble publisert i august i år med tittelen «De som Norge ikke får nytte av» - med undertittel - «Det hjelper ikke å satse på yrkesfag, når praktikerne ikke lenger kommer inn».

Last ned presentasjonen til Brodtkorb.

Ann Kristin Landsem fra NAV Melhus orienterte om hvordan NAV i sitt arbeid legger til rette for at folk i ulike aldre skal ha et arbeid å gå til - enten det er full- eller redusert stilling. NAV bruker blant annet verktøyet Trøndelagsmodellen og tittelen på hennes innlegg var derfor Status for Trøndelagsmodellen i Melhus.

Last ned presentasjonen til Landsem.

Daglig leder i NAV Melhus og Skaun, Heidi Skårstad, holdt innlegget Færre ungdommer utenfor arbeidslivet – fra ord til handling – og snakket om hvilke roller vi alle kan ha for å forebygge at ungdom faller utenfor utdanning og arbeid. Dette var også innledning til sofasamtale med samme tema. 

Last ned presentasjonen til Skårstad.

Mangel på arbeidskraft med yrkesfaglig bakgrunn var bakgrunnen for foredraget Status for yrkesfag og lærlingeplasser, som ble holdt av rektor på Melhus videregående skole, Kirsti Øyum-Jakobsen.

Last ned presentasjonen til Øyum-Jakobsen.

I løpet av konferansen ble det vist to filmer – der den ene, Fra skolebenk til arbeidsliv, gjenspeiler betydningen av godt samarbeid mellom videregående skoler, offentlig virksomhet og privat næringsliv for å få flere i arbeid. Den andre filmen, Attraktivt næringsliv, viste hvordan tre bedrifter vektlegger arbeidsmiljø og attraktivitet som konkurransefortrinn. Filmene er produsert for Melhus kommune av Melhusbedriften Malejo AS.

Vivi Fuhr Hjelde fra Norgeshus holdt også et eget innlegg om Norgeshus sitt arbeid for å skape godt arbeidsmiljø. Og det er opplagt at de gjør en god jobb på dette området, for gjennom medlemskap i organisasjonen Great Place To Work, ble Norgeshus i september kåret til Europas femte beste arbeidsplass.

Last ned presentasjonen til Fuhr Hjelde.

Konferansen viste at mange kan gjøre mye for å få flere ut i arbeid. Bård Eidet fra Trondheimsregionen la i sitt innlegg også vekt på hvor viktig det er at kommunen i samarbeid med næringslivet legger til rette for å skape en næringsvennlig og attraktiv kommune – for nettopp det er avgjørende for at folk ønsker å bo og jobbe i kommunen.

Last ned presentasjonen til Eidet.

Kommunikasjonssjef i Trondheim kommune, Harry Tiller, var konferansier og ledet også tre av de fire sofasamtalene underveis i programmet. Hans Petter Øien Kvam fra Næringsforeningen ledet en av samtalene. Inviterte deltagere i samtalene bidro med kunnskap og erfaringer ut fra sine ulike ståsted, og skapte engasjement både blant deltagerne og publikum. Konferansen startet med stemningsfull piano- og sangfremføring fra musikkskolen ved Maja Grøseth, og ble avsluttet med gitarspill av Eivind Kjølsø Brubak og Sander Husby Løvseth.