Telefontjenesten åpner for å ta direkte kontakt, og vil bemannes av fagpersoner som kan svare på lokal smittesituasjon eller andre generelle spørsmål fra innbyggerne.

Henvendelser kan rettes til oss på:

e-post: korona@melhus.kommune.no
telefon: 906 18 260

Åpningstider: 9-11 mandag-fredag.

Henvendelser blir besvart så raskt som mulig innenfor åpningstid.

Vi oppfordrer våre innbyggere til ikke å benytte andre telefonnummer, e-postadresser eller sosiale medier for å avklare spørsmål knyttet til koronaviruset lokalt i Melhus kommune.
Vi gjør oppmerksom på at henvendelser knyttet til egen helsesituasjon skal rettes til fastlege på dagtid eller legevakt (116 117) på kveld og helg.

Skolerer eget testteam

I tillegg til opprettelsen av en egen informasjonstjeneste om koronaviruset, skolerer Melhus kommune et eget testteam. Dette vil være klart fra mandag 16. mars.
Det understrekes fra kommunen at teamet opprettes for bistå legene, og at det er lege som skal avgjøre testing og henvise til teamet. Publikum kan ikke ta direkte kontakt på eget initiativ. 
Nye retningslinjer fra norske myndigheter gjør at testing nå er forbehold visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

Andre aktuelle kanaler

Vi minner om at du også kan ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon på 815 55 015.
Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.
Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117.