Om fradeling

En ny eiendom blir til når noen vil skille ut en tomt fra en eller flere eiendommer. Les mer om fradeling av ny eiendom på Kartverket sine nettsider.

Arealoverføring

En grense mellom to eiendommer kan endres, uten at arealet først skilles ut som en egen eiendom. 
Les mer om grensejustering, arealoverføring og endring av festegrunn på Kartverket sine nettsider.

Grensejustering

En grense mellom to eiendommer kan endres, uten at arealet først skilles ut som en egen eiendom. 
Les mer om grensejustering, arealoverføring og endring av festegrunn på Kartverket sine nettsider.

Påvisning av klarlagt grense

Grenser som tidligere er fastsatt med høy nøyaktighet, kan stikkes ut på nytt (påvisning). 
Les mer om påvisning av klarlagt grense på Kartverket sine nettsider.
 

Retting av grenser

Hvis du har oppdaget en grense du mener er feil, eller du har informasjon om en grense som ikke er registrert, kan du kontakte kommunen hvor eiendommen ligger. 
Les mer på Kartverket sine nettsider om retting av grenser i eiendomskartet.