Med bakgrunn i lavt smittetrykk de siste ukene vedtok formannskapet i Melhus kommune tirsdag 16. februar å erstatte den lokale smittevernforskriften med sterke anbefalinger.

Selv om vi nå har et lavt smittetrykk i Melhus er det viktig at vi fortsatt overholder de nasjonale rådene om å holde avstand og ha få nærkontakter.

Påbudet om munnbind på blant annet butikker, kjøpesentre og serveringssteder opphører. Påbudet blir erstattet av en anbefaling om bruk av munnbind, både inne og ute i det offentlige rom, når det er vanskelig å overholde to meters avstand.

Formannskapet vedtok følgende anbefalinger: 

  • Det innføres en anbefaling om bruk av munnbind, både innendørs og utendørs i det offentlige rom når 2 meters avstand ikke kan overholdes.
  • Det innføres en anbefaling om bruk av munnbind på offentlig kommunikasjon, drosjetransport, kjøreskole og annen føreropplæring. 
  • Det innføres en anbefaling om at drosjer og serveringssteder skal registrere alle kunder med navn og telefonnummer.
  • Det innføres en anbefaling om å begrense antall nærkontakter.
  • Det innføres en anbefaling om å begrense reiseaktivitet. 

Anbefalingene gjelder fra 17. februar og inntil videre.

Nasjonale tiltak

I tillegg til de lokale anbefalingene, gjelder de nasjonale tiltakene. Få oversikt på regjeringen.no.

Lite smitte i Melhus og Trondheimsområdet

I forrige uke vedtok Trondheim og nabokommunene, deriblant Melhus, innstramminger i smitteverntiltakene etter at Trondheim kommune fikk påvist flere tilfeller av mutert koronavirus.

Trondheim har nå god oversikt og kontroll over smittesituasjonen. De siste to ukene har Melhus hatt tre registrerte positive tilfeller, hvor det siste tilfellet var 2. februar. Melhus har ikke hatt kjente tilfeller av mutert virus. I uke 5 og 6 ble 485 personer testet i Melhus.

Melhus ligger nå på smitterisikonivå 1, med god kontroll på smitten.