Foreløpig er det ingen smittetilfeller i Melhus. Likevel bør vi være ekstra aktsomme når vi har å gjøre med et stort utbrudd i vår nabokommune.

Vi kan forvente smittetilfeller og enda flere i karantene også hos oss, og vi oppfordrer folk til å begrense den sosiale kontakten.

Felles oppfordring fra ordførerne i området

Ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal har kommet med en felles oppfordring om å begrense reiser mellom kommunene for å hindre koronasmitten i å spre seg.

Her er oppfordringen fra ordførerne:

Normalt har vi mange som reiser på tvers av kommunegrensene, til arbeid, til skole og til idretts- og kultur- og fritidsaktiviteter.

Med et pågående smitteutbrudd i Midtre Gauldal og en generelt uoversiktlig smittesituasjon oppfordrer vi nå innbyggerne om å begrense reiser mellom kommunene.

Hensikten med denne oppfordringen er å redusere faren for smitte mellom innbyggerne i de ulike kommunene.

Vi oppfordrer til følgende:

  • Utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden. Der hvor hjemmekontor kan benyttes til fordel for reise over kommunegrensen, bør hjemmekontor benyttes.
  • At befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på handel og sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er strengt nødvendig.
  • At organiserte idrettsaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene opphører.
  • I de tilfellene hvor man likevel må reise over kommunegrensene, anbefaler vi å unngå rushtiden for kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise kollektivt.
  • At bestemmelser og råd i den kommunen du oppholder deg i skal følges. (Sjekk kommunens nettsider om du er i tvil).

Når det gjelder reiser til hytter og fritidseiendommer forholder vi oss til regjeringens reiseråd.

Midtre Gauldal har nå en egen lokal forskrift

Lav terskel for testing

Vi har god kapasitet på testing. Kjenner du på symptomer, eller mistenker at du kan ha vært utsatt for mulig smitte – ta en test. Den bestiller du enkelt på vår koronaside.

Ventekarantene for 130 elever på Gimse ungdomsskole ble opphevet i dag. 45 personer i Melhus sitter nå i karantene. Les mer om de ulike karantenetypene.