Om rodekartene

Kartene er presentert etter tettsted, og lastes ned som PDF, beregnet på utskrift i A4-format.
Hvert enkelt rodekart inneholder oversiktskart for hvert tettsted, og deretter detaljert kart for hver rode, som er nummerert og viser bygg hvor det bor folk.

Rodekartene i Melhus.
De er også digitalt tilgjengelige på egen kartportal på kommunekart.com.

Rettigheter

Kartene kan fritt brukes av organisasjoner og lag til innsamlinger, dugnader og lignende. 
Det er ikke tillatt å bruke kartene kommersielt.

Oppdateringer

Roder og kart blir oppdatert ved behov.