Om rodekartene

Kartene er presentert etter tettsted, og lastes ned som PDF, beregnet på utskrift i A4-format.
Hvert enkelt rodekart inneholder oversiktskart for hvert tettsted, og deretter detaljert kart for hver rode, som er nummerert og viser bygg hvor det bor folk.

Til oversikt over kartene.
Rodekartene er også digitalt tilgjengelige på egen kartportal.

Rettigheter

Kartene kan fritt brukes av organisasjoner og lag til innsamlinger, dugnader og lignende. 
Det er ikke tillatt å bruke kartene kommersielt.

Oppdateringer

Roder og kart blir oppdatert ved behov.