I samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd, jfr. §17-3 tredje ledd, legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Melhusbanken AS til offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtalen gjelder partenes forpliktelser i forbindelse med utbygging av bankkvartalet i Melhus sentrum jfr. reg.plan for Bankkvartalet, plan-id 2020006.

Eventuelle merknader sendes postmottak@melhus.kommune.no  innen 13.oktober 2021.

Utbyggingsavtale for Bankkvartalet Melhus sentrum (pdf)

Vedlegg 1, overordnet VA-plan (pdf)

Vedlegg 2, uttalelse i forbindelse med overordnet VVA-plan - Bankkvartalet (pdf)