I samsvar med plan- og bygningslovens (pbl.) § 17-4 andre ledd, jfr. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet utbyggingsavtale med Kulbrandstad Eiendom AS til offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtalen omhandler oppfylling av rekkefølgebestemmelser knytta til utbygging av området Sagmoen på Gåsbakken, plan-id 2017014. Utbygger skal bygge kommunaltekniske anlegg som skal overtas av kommunen med anleggsbidrag fra kommunen.

Synspunkter sendes innen fristen på e-post eller med post til Melhus kommune, arealforvaltning, postboks 55, 7221 Melhus

Vennligst oppgi saksnummer 20/2088

Les forslag til utbyggingsavtale her.