Status:

Prosjektet er ferdigstilt, og det er bygget en ny avløpspumpestasjon og tømmestasjon for bobil og campingvogner.

VA-Prosjekt Midt Norge AS var kontrahert som totalentreprenør, og Anleggstjenester AS som grunnentreprenør i prosjektet.

Sted:

Øysand, på området som drives av Øysand camping.

Bakgrunn for prosjektet:

Tidligere avløpspumpestasjonen var fra 1994 og i dårlig stand. Ny avløpspumpestasjon ble plassert i nærheten av der den gamle stasjonen stod.

Det ble samtidig etablert en tømmestasjon for bobil og campingvogn i nærheten av ny avløpspumpestasjon. Dette ble gjort som et tiltak for å rydde opp i avløpssituasjonen på Øysand.  Dette er kommunens første og eneste tømmepunkt for bobil og campingvogn. Kommunen er pålagt å sørge for slike tømmepunkt gjennom forurensningsloven.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Urd Olden