Status: Prosjektet er kunngjort, med tilbudsfrist 19. august 2022.

Sted:

Øysand (på området som drives av Øysand camping).

Tidsperspektiv:

Tilbudsfristen for konkurransen er i august, og kommunen planlegger å inngå kontrakt med totalentreprenør i løpet av høsten.
Oppstarten av prosjektet starter høsten 2022 og ferdigstillelse vår/sommer 2023.

Fremdrift avhenger av kontrahering av totalentreprenør og leveringstider for materialer.

Hensikt og prosess:

Melhus kommune skal bygge en ny avløpspumpestasjon på Øysand. Den eksisterende avløpspumpestasjonen er fra 1994 og i dårlig stand. Ny avløpspumpestasjon vil plasseres i nærheten av eksisterende stasjon. 

Det planlegges samtidig å etablere en tømmestasjon for bobil og campingvogn i nærheten av ny avløpspumpestasjon. Dette gjøres som et tiltak for å rydde opp i avløpssituasjonen på Øysand. Melhus kommune har per i dag ingen tømmepunkt for bobil og campingvogn, noe kommunen er pålagt gjennom forurensningsloven (lovdata.no).

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Urd Olden