Formannskapet gjorde sin innstilling til budsjett 2024 og økonomi og handlingsplan 2024-2027 i formannskapsmøte den 21.11.2023.

Kommunestyret skal behandle formannskapets innstilling i sitt møte den 12.12.2023

I henhold til kommunelovens § 14-3 skal innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den.

Innspill/kommentarer kan sendes til postmottak@melhus.kommune.no, senest mandag 11.12.2022, kl. 12.00.

Last ned