Formannskapet gjorde sin innstilling til budsjett 2023 og økonomi og handlingsplan 2023-2026 i formannskapsmøte den 22.11.2022.

Kommunestyret skal behandle formannskapets innstilling i sitt møte den 13.12.2022

I henhold til kommunelovens § 14-3 skal innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den.

Innspill/kommentarer kan sendes til postmottak@melhus.kommune.no, senest mandag 12.12.2022, kl. 15.00.

Last ned