Rutinemessig smittesporing og kartlegging er igangsatt, og både smittede og familie blir fulgt opp av helsevesenet. Nærkontakter er satt i karantene.

På nåværende tidspunkt er 75 personer testet, og 3 personer bosatt i Melhus kommune bekreftet smittet. Det ene tilfellet var smittet i utlandet, men frisk ved ankomst til Norge.