Kontoret har siden oppstarten i 2017 hatt tilhold i 3. etasje på rådhuset. Nå går imidlertid turen ned i første etasje, nærmere bestemt de tidligere NAV-lokalene (inngang D). Her ligger det bedre til rette for kundemottak og den virksomheten Helse- og velferdskontoret skal drive, som i praksis er "én dør inn" for alle henvendelser knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester.

Flyttingen vil skje i løpet av uke 9. Kundemottaket vil i den forbindelse holde stengt torsdag 28. februar og fredag 1. mars.

Les mer om Helse og velferdskontoret