Konsekvensutredningen legges ut på offentlig høring før påske med innspillsfrist i slutten av mai, før kommunestyret gjør et endelig trasevedtak og hva som skal reguleres i september.

Nye Veier vil gå ut med en pressemelding om saken i forkant av møtet.

Møtet kan du følge på kommuneTV