Nye Veier har også utarbeidet en konsekvensutredning for de ulike traséalternativene på strekningen.

Konsekvensutredningen vil bli lagt ut på høring før påske, slik at alle som ønsker kan komme med innspill. Det blir også anledning til å komme med innspill på trasévalg.

Kommunestyret skal ta den endelige beslutningen om trasévalget. Det vil trolig skje i september i år.

Les mer om traséanbefalingen og konsekvensutredningen på nettsidene til Nye Veier.