Trondheim har hatt mange smittetilfeller den siste tida og opplever at situasjonen ikke er under kontroll. Mandag 31. mai vedtok Trondheim kommune ytterligere innstramminger i smitteverntiltakene. Flere andre kommuner i Trondheimsområdet har også smitte.

I Melhus har vi hatt mange smittetilfeller den siste tida (totalt 19 siden 16. mai). Den siste uka har det vært få nye tilfeller hos oss, men kontrollen er skjør når smittetrykket i Trondheimsregionen er så høyt som det er nå.

Ikke kryss kommunegrenser og ha få sosiale kontakter

Med bakgrunn i den uavklare smittesituasjonen i Trondheimsområdet, har kriseledelsen i Melhus kommune tirsdag 1. juni vedtatt å stramme inn på de lokale smitteverntiltakene i form av nye, sterke anbefalinger.

Hovedbudskapet er at vi skal unngå reiser på tvers av kommunegrenser og ha få sosiale kontakter.

Anbefalingene gjelder fram til fredag 11. juni.

Disse anbefalingene gjelder nå

Anbefaling om munnbind

  • Munnbind anbefales brukt, både utendørs og innendørs i det offentlige rom, når to meters avstand ikke kan overholdes.

Anbefaling om sosial kontakt

  • Maksimalt 5 gjester i hjemmet på samme tidspunkt. I tillegg anbefaler vi alle å begrense det totale antall nærkontakter.

Anbefalinger for reiseaktivitet

  • Unødvendige reiser over kommunegrenser frarådes.
  • Kamper i barne- og ungdomsidretten som medfører reise over kommunegrenser frarådes.
  • Arrangement med deltakere på tvers av kommunegrenser frarådes.

Anbefalinger dersom arrangement må gjennomføres

  • Maks 10 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs.
  • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
  • Maks 50 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
  • Maks 50 personer på arrangementer utendørs.

Anbefaling om hjemmekontor

  • Alle som kan, oppfordres til å ha hjemmekontor.

Skjerme barn og unge

Fritidsaktivitetene til barn og unge under 20 år kan gå som normalt innenfor kommunegrensene.

Skoler og barnehager er på gult nivå fram til sommerferien.

Kriseledelsen understreker at de nye lokale anbefalingene kommer i tillegg til gjeldende eksisterende nasjonale anbefalinger og regler