Hensikten er å legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Søk om tilskudd innen 13. juni, klokken 13.00.

Les mer om tilskuddsordningen og finn søknadsskjema her.