Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
  • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

Når kan du få vaksine?

Vaksiner vil være tilgjengelig i Melhus rundt midten av oktober. 

Hvor kan du få vaksine?

Fastlegene og ansatte på Apotek 1 på Melhus vil sette vaksinene. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har avklart det praktiske rundt årets vaksinering.

Hva med influensavaksine?

Vaksinering med koronavaksine til de anbefalte gruppene før høst/ vintersesongen 23/24 vil starte opp samtidig som influensvaksineringen.

Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine. Sjekk med din fastlege. 

Hva koster vaksinene?

Koronavaksinen er gratis som tidligere, mens influensavaksinen må du betale sjøl.

Les mer på fhi.no