Agenda Kaupang har foretatt en økonomisk analyse av alle landets kommuner på oppdrag fra Storebrand Livsforsikring. Temaene i analysen er kostnader, tjenestekvalitet og finanser og sammenligner styringen av norske kommuner i 2020.

Når det gjelder kostnader er Melhus rangert som nr. 7. På kvalitet er vi nr. 39. I rapporten blir disse to variablene slått sammen til «mest effektiv», og da havner vi på tredje plass blant alle landets kommuner.

På finans er vi nr. 101. Når de tre kategoriene (kostnader, kvalitet og finans) blir vurdert samlet, er vi rangert som den femte best styrte kommunen i Norge.

- Det er veldig gledelig å komme høyt på slike rangeringer. Rapporten viser at vi gjøre mye riktig og at vi er flinke til å få mye ut av hver krone. Dette er et resultat av god samhandling og felles innsats av ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og politikere, sier rådmann Katrine Lereggen i Melhus kommune.

- Tjenestene våre arbeider målrettet for å få mest mulig ut av de samlede ressursene vi rår over. Rapporten viser at arbeidet bærer frukter, sier Lereggen.

- Så tror jeg nøkkelen til ytterligere forbedring er å være nysgjerrig og åpen. Jeg opplever at vi har en kultur for at vi orienterer oss mot omverden der vi plukker med oss lærdom fra andre som gjør godt arbeid. Det skal vi fortsette med, sier Lereggen.

Les rapporten til Agenda Kaupang.