Sju av de nye smittede satt allerede i karantene.

Totalt er det nå kommet 22 positive tilfeller så langt denne uka. De er i hovedsak knyttet til to hovedklynger; en med opphav i Sverige og en fra Levanger. Vi har få i karantene da hele familier er smittet. Mange av de smittede er i 20-30-åra og det er flere barn. Så langt vi kan se er ingen av de smittede vaksinert.

Tross relativt mange smittetilfeller opplever smittesporerne å ha god kontroll. Det er lite villsmitte.

Vi minner om at vi fortatt må holde avstand til hverandre, være nøye med håndvask og holde oss hjemme dersom vi er syke.

Kjenner du symptomer eller mistenker at du har vært i kontakt med en smittet, bestiller du time til testing her.